Voorzitters: Jolanda Doekharan
Bianca Groeneweg
Penningmeester: Jurgen Wolters
Secretaris: Angelique Wijnands
Leden: Carola Meijer, Coby van Kralingen, Karin Bruin, Jurgen Wolters, Astrid Bosman,
Silvana Hart, Kim Suurland, Sylvia Eskes, Bianca Aaldijk, Erica Boelen
Petra Kruidenier, Dusty Hoedemaker, Audrey Kosten, Sylvia van Zwet,
Fatima Antunes, Lisia Isigibol en Claudia,
Leerkrachten: Chantal Driever, Trudy Imholz

Op dit moment wordt de voorzittersrol ingevuld als duobaan. De werkzaamheden van de leden van de Ouderraad bestaan voornamelijk uit het organiseren van activiteiten in samenwerking met de leerkrachten (Sinterklaas, Kerst, Pasen, excursies etc.). Hiervoor zijn aparte commissies ingesteld. Per commissie wordt een coördinator aangesteld.

De Ouderraad probeert bij de activiteiten zoveel mogelijk ouders/ verzorgers te betrekken. De Ouderraad beheert het schoolfonds van waaruit de niet door de overheid gesubsidieerde uitgaven betaald worden.

Aan het begin van elk schooljaar vindt er een Algemene Jaarvergadering plaats waar elke ouder/ verzorger voor wordt uitgenodigd. Op deze vergadering wordt o.a. de hoogte van de ouderbijdrage, na een voorstel van de penningmeester aan de hand van de begroting, ter stemming gebracht. Er wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen over zaken uit het afgelopen schooljaar en/of plannen voor het nieuwe schooljaar.

De Ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand. De voorzitter heeft regelmatig contact met de directie.

Commissies
Het organiseren van de activiteiten vraagt veel menskracht. Voor de uitvoering van betreffende activiteiten zal de coördinator van de commissie een email naar de contactouders/ verzorgers sturen met het verzoek om hulpouders/ verzorgers. Zonder voldoende hulpouders kan een activiteit niet slagen, wij hopen daarom dat weer veel ouders/verzorgers zich willen aanmelden.

Schoolfonds
Een schoolfonds is nodig om verschillende zaken te bekostigen die niet gesubsidieerd worden zoals:
- Sinterklaasfeest
- Kerst- en Paasvieringen
- Carnaval
- Schoolreis

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work