Ouders
 


Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie

Ouders zijn belangrijke en onmisbare partners in het leerproces van onze leerlingen. De Gouden driehoek met kind, ouder en leerkracht is belangrijk, omdat we alleen door met elkaar samen te werken de optimale leeromgeving kunnen realiseren. Hierdoor wordt ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bevorderd en kan ieder vanuit zijn rol hier een bijdrage aan leveren. Door daarnaast ook de kinderen actief te betrekken bij het leerproces, weten ze wat hun sterke punten en ontwikkelpunten zijn en wordt hun eigenaarschap vergroot.

Via Parro worden de leerdoelen met de ouders gedeeld, waardoor zij op de hoogte zijn van de stof waaraan in de groep gewerkt wordt. Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT