Ouders

(bericht van de ouderraad)
Ieder jaar organiseren wij op onze school verschillende activiteiten voor de kinderen. Dit doen wij gezamenlijk met de directie, leraren en de ouders van de Ouderraad.


Commissies

 

De Ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand. De voorzitter heeft regelmatig contact met de directie. De werkzaamheden van de leden van de Ouderraad bestaan voornamelijk uit het organiseren van activiteiten in samenwerking met de leerkrachten (Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasontbijt, excursies etc.). Hiervoor zijn aparte commissies ingesteld.

 

Het organiseren van de activiteiten vraagt veel menskracht. 

Zonder voldoende hulp kan een activiteit niet slagen. Wij hopen daarom dat veel ouders/verzorgers zich willen aanmelden bij de OR.

 

Vrijwillige Ouderbijdrage

 

De Ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van elk schooljaar vindt er een Algemene Jaarvergadering plaats. Op deze vergadering wordt o.a. de hoogte van de ouderbijdrage, na een voorstel van de penningmeester aan de hand van de begroting, ter stemming gebracht.
Een ouderbijdrage is nodig om verschillende zaken te bekostigen die niet gesubsidieerd worden zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, Carnaval, de schoolreis en dergelijke.

Ouders/ verzorgers ontvangen van de penningmeester van de OR een overzicht van uitgaven van het afgelopen schooljaar en een begroting van het huidige schooljaar. 

Er wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen over zaken uit het afgelopen schooljaar en/of plannen voor het nieuwe schooljaar.

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT