Ouders

MR leden

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Ieder lid neemt 4 jaar zitting en kan dan herkozen worden. Achter de naam komt binnenkort het einde van de zittingstermijn.

Personeelsgeleding:

  • Melanie Smit 
  • Agatha da Costa Brito 
  • Natalina Cammarata 
  • Kim Roelofs- Domenie

Oudergeleding:

  • Samantha Cafferata 
  • Aneta Kras 
  • Angelique Egbers 
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT