Ouders

 

Samen   

Samen is niet voor niets het centrale woord op onze site.  
Onze leerkrachten, ouders en de kinderen werken samen om de optimale leeromgeving te kunnen realiseren. Daarnaast werken we samen met ons bestuur, onze partners van schoolmaatschappelijk werk, het samenwerkingsverband, de voorscholen, de scholen in onze wijk en specialisten die betrokken zijn bij onze leerlingen (o.a. logopedisten, fysiotherapeuten en specialisten werkzaam bij ggz instellingen). Hierdoor kunnen we de beste zorg bieden.

Ook bevorderen we het samenwerken tussen leerlingen met behulp van de inzet van coöperatieve werkvormen. Dit zijn opdrachten waarbij leerlingen actief betrokken zijn en gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor een eindproduct.   

Eigenaarschap 

Door de kinderen actief te betrekken bij het leerproces, weten ze wat hun sterke punten en ontwikkelpunten zijn en wordt hun eigenaarschap vergroot. De leerkrachten voeren kindgesprekken waarin ze met elkaar doelen stellen voor de komende periode. Tijdens de voortgangsgesprekken worden deze doelen ook besproken met de ouders. 

Hoge verwachtingen

We hebben hoge verwachtingen van iedere leerling, omdat we de leerlingen stimuleren om het beste uit hunzelf te halen. Soms hebben leerlingen moeite met de aangeboden lesstof. In plaats van doelen te verlagen, stemmen we onze instructie dusdanig af waardoor het lesdoel alsnog behaald kan worden.  
We hebben hoge verwachtingen van iedere leerling, omdat we de leerlingen stimuleren om het beste uit hunzelf te halen. Soms hebben leerlingen moeite met de aangeboden lesstof. In plaats van doelen te verlagen, stemmen we onze instructie dusdanig af waardoor het lesdoel alsnog behaald kan worden 

Burgerschap  

we willen dat de leerlingen een kritische, open en respectvolle houding ontwikkelen naar zichzelf en naar de ander.  De burgerschapslessen zijn verweven in onze methodes. Zij krijgen kennis van de wereld via onze geïntegreerde methode voor zaakvakken.  

Veiligheid 

Om je te kunnen ontwikkelen, moet je je veilig voelen in de omgeving. We besteden gericht aandacht aan de sociaal emotionele en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen waarin we ze ondersteunen door middel van “rots en water” lessen met als doel ze in hun kracht te zetten. Met onze methode Breinhelden werken we gericht aan de executieve vaardigheden van onze leerlingen, wat bijdraagt aan een veilig leer-, klas- en schoolklimaat. De focus ligt hierbij op preventie met onze gouden regels en onze methode voor sociaal emotioneel leren; Kwink. 
Om je te kunnen ontwikkelen, moet je je veilig voelen in de omgeving. We besteden gericht aandacht aan de sociaal emotionele en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen waarin we ze ondersteunen door middel van “rots en water” lessen met als doel ze in hun kracht te zetten. Met onze methode Breinhelden werken we gericht aan de executieve vaardigheden van onze leerlingen, wat bijdraagt aan een veilig leer-, klas- en schoolklimaat. De focus ligt hierbij op preventie met onze gouden regels en onze methode voor sociaal emotioneel leren; Kwink.

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT