Ouders

De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Ieder lid neemt 4 jaar zitting en kan dan herkozen worden. Achter de naam staat het einde van de zittingstermijn.

Personeelsgeleding:

  • Melanie Smit 2022
  • Agatha da Costa 2022
  • Natalina Cammarata 2024

Oudergeleding:

  • Samantha Cafferata 2022
  • Aneta Kras 2022
  • Angelique Egbers 2025
Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT