Ouders

(bericht van de ouderraad)
Ieder jaar organiseren wij op onze mooie school verschillende activiteiten voor onze kinderen. Dit doen wij gezamenlijk met de directie, leraren en de ouders in de ouderraad.


Commissies

 

De Ouderraad vergadert ongeveer één keer per maand. De voorzitter heeft regelmatig contact met de directie. De werkzaamheden van de leden van de Ouderraad bestaan voornamelijk uit het organiseren van activiteiten in samenwerking met de leerkrachten (Sinterklaasfeest, Kerstdiner, Paasontbijt, excursies etc.). Hiervoor zijn aparte commissies ingesteld.

 

Het organiseren van de activiteiten vraagt veel menskracht. De Ouderraad probeert bij de activiteiten zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken. Voor de uitvoering van betreffende activiteiten zal de ouderraad een bericht naar de contactouders/verzorgers sturen met het verzoek om hulpouders/verzorgers te vragen voor een activiteit.

 

Zonder voldoende hulpouders kan een activiteit niet slagen, wij hopen daarom dat weer veel ouders/verzorgers zich willen aanmelden. Zoals altijd zijn wij heel erg blij met jullie hulp!

 

Ouderbijdrage

 

De Ouderraad beheert het schoolfonds (ouderbijdrage) van waaruit de niet door de overheid gesubsidieerde uitgaven betaald worden. Aan het begin van elk schooljaar vindt er een Algemene Jaarvergadering plaats waar elke ouder/verzorger voor wordt uitgenodigd. Op deze vergadering wordt o.a. de hoogte van de ouderbijdrage, na een voorstel van de penningmeester aan de hand van de begroting, ter stemming gebracht. Een ouderbijdrage is nodig om verschillende zaken te bekostigen die niet gesubsidieerd worden zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, de Kerst- en Paasviering, Carnaval, de schoolreis en meer.

Er wordt gelegenheid geboden om vragen te stellen over zaken uit het afgelopen schooljaar en/of plannen voor het nieuwe schooljaar.

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT