Ouders

Op de Maasoever  kunnen kinderen  zonder opgaaf van reden overblijven. Dit is mogelijk op alle schooldagen behalve op de woensdag.  Op onze school wordt de Tussenschoolse Opvang ( TSO)  volledig geregeld en verzorgd door een TSO commissie. Deze bestaat uit coördinatoren en ouders.  Daarnaast bewaakt een werkgroep bestaande uit een algehele TSO coördinator, afgevaardigde van de coördinatoren (2) , het team- MR (2) en een directielid de gang van zaken van de TSO op de Maasoever. Er is een overblijfreglement welke  op aanvraag bij de school te verkrijgen is.

Onze TSO maakt gebruikt van een voor ons speciaal ontwikkeld admini-stratiesysteem. Hierdoor kunt u thuis, via een eigen account de TSO regelen van uw kind(eren). Denkt u hierbij aan het  aan of afmelden van een overblijfdag, overzicht van het aantal nog te besteden strippen etc.

Via de link van de TSO: www.maasoevertso.nl  komt u op de site van de  Tussenschoolse Opvang van de Maasoever.
Of gebruik onderstaande link.

Hier kunt u zich aanmelden voor TSO

 PROTOCOL TSO 2017-2018..pdf

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work