Ouders

Groep 5a

Welkom op de webpagina van groep 5A!

In groep 5A werken twee leerkrachten: juffrouw Chantal en juffrouw Luciënne.

In groep 5A zitten nu 32 kinderen.

In de agenda kunt u de gymdagen vinden. En binnenkort kunt u hier ook andere activiteiten op vinden. Tevens zal hier staan wanneer de kinderen een toets krijgen waarvoor zij huiswerk hebben gekregen.

We beginnen elke dag met het bespreken van wat we allemaal gaan doen. We gebruiken hier dagritmekaarten bij en we hebben op ons digibord een kalender van de methode Trefwoord om te kijken welke dag het is, maar ook om de dag te beginnen met een verhaaltje, gesprekje, liedje, gebedje of gedichtje. Trefwoord is onze methode voor Levensbeschouwelijke vorming. Niet elke dag ziet er hetzelfde uit, maar er zijn vakken zoals taal en rekenen die we elke dag doen.

We gebruiken voor rekenen de methode Wereld in getallen. De kinderen mogen na de instructie en verwerking zelfstandig aan hun weektaak op niveau werken. We gaan dit jaar naast de gewone lessen extra oefenen met het automatiseren van de sommen tot 20 en vooral ook de tafels. Als dit goed geautomatiseerd is, wordt het rekenen voor de kinderen makkelijker.

Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taalactief. Hier krijgt u regelmatig een informatiepakketje over mee, zodat u weet wat uw kind die komende tijd leert met spelling en taal.

Ook oefenen we het technisch lezen elke dag. Dit doen we aan de hand van de methode Karakter.

Twee keer in de week hebben we het vak begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Nieuwsbegrip. We werken met actuele teksten en besteden veel aandacht aan de leesstrategieën.

Schrijven hebben we ook drie keer per week. We gebruiken de methode Klinkers om dit jaar de hoofdletters verder in te oefenen en kleiner te leren schrijven.

We gaan twee keer per week in de kring: een vertelkring over het weekend op de maandag en de krantenkring op de vrijdag. Later in het jaar zullen er, i.p.v. de krantenkring, spreekbeurten worden gehouden.

Verder hebben we de methode Moet je doen voor drama, muziek, handvaardigheid en tekenen. Maar regelmatig geven we ook eigen verzonnen lessen of leuke lessen die we op het internet hebben gevonden.

De zaakvakken worden 1 keer per week gegeven, verschillend per vak. Voor aardrijkskunde en geschiedenis hebben we de methode Argus Clou, voor natuur en techniek Natuniek en voor verkeer Claxon.

We hebben 1 keer per week op maandag gym in de gymzaal aan ons schoolgebouw. Meester Martin verzorgt deze lessen.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling zijn we dit jaar met de methode Kwink gestart.

Hopelijk heeft u nu een beetje een beeld van groep 5A.

Met vriendelijke groet,

juffrouw Chantal en juffrouw Luciënne

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work