Stoep

Op dinsdag 15 november gaan wij naar een voorstelling in de Stoep. De voorstelling begint om 10:30 uur en zal rond 11:45 uur afgelopen zijn. Wij hopen om 12:00 uur weer op school te zijn. 


Sinterklaas

Het is bijna zover...De lootjes zijn inmiddels mee naar huis. Op vrijdag 2 december kan van 15:15 uur tot 15:45 uur de surprise in de klas gezet worden. Omdat er op dat moment veel kinderen in de school lopen is het handig de surprise af te dekken met een vuilniszak/tas zodat niet iedereen kan zien voor wie de surprise is. Bij de surprise hoort ook een gedicht. 

In deze periode willen wij ook een piet maken van papier-maché, daarom wil ik jullie vragen om kranten te verzamelen.

Werkstuk

Beste ouders,

We zijn inmiddels begonnen met het werkstuk. Elke dinsdagmiddag werken we hieraan op school (+/- een uur).
De kinderen hebben allemaal een onderwerp gekozen en de meesten zijn ook al naar de bibliotheek geweest. De afspraak is dat de kinderen minimaal 1 informatieboek gebruiken bij hun werkstuk. Verdere bronnen kunnen zijn: internet, tijdschriften, eigen ervaringen enz. De kinderen houden ook een bibliografie (bronvermelding) bij. Het werkstuk zal geschreven worden (uitzonderingen daargelaten).
De kinderen moeten uiterlijk op donderdag 20 april hun werkstuk inleveren.

U kunt thuis met uw kind nadenken over het onderwerp. De kinderen moeten hier 5 hoofdstukken over schrijven (half A-viertje). Misschien kunt u die hoofdstukken samen bedenken.
De kinderen mogen zich thuis goed voorbereiden voor het werkstuk: informatie lezen, post-its plakken in hun boek waar de informatie te vinden is, plaatjes zoeken en een mooie voorkant maken. De hoofdstukken moeten wel op school geschreven worden.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
 

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work