Ouders
In groep 5c staan er twee leerkrachten voor de klas; juf Angela en juf Mirjam. Tot november zal juf Angela full-time voor de klas staan, daarna zal juf Mirjam 2 dagen overnemen.

In groep 5C zitten 25 kinderen.

In de agenda kunt u o.a. de gymdagen vinden. Ook zullen wij andere activiteiten in de agenda plaatsen. Tevens zal hier staan wanneer de kinderen een toets krijgen waarvoor zij huiswerk hebben gekregen.

We beginnen elke dag met het bespreken van wat we allemaal gaan doen. We gebruiken hier dagritmekaarten bij en we hebben op ons digibord een kalender van de methode Trefwoord om te kijken welke dag het is, maar ook om de dag te beginnen met een verhaaltje, gesprekje, liedje, gebedje of gedichtje. Trefwoord is onze methode voor Levensbeschouwelijke vorming. Niet elke dag ziet er hetzelfde uit, maar er zijn vakken zoals taal en rekenen die we elke dag doen.

We gebruiken voor rekenen de methode Wereld in getallen. De kinderen mogen na de instructie en verwerking zelfstandig aan hun weektaak op niveau werken. We gaan dit jaar naast de gewone lessen extra oefenen met het automatiseren van de sommen tot 20 en vooral ook de tafels. Als dit goed geautomatiseerd is, wordt het rekenen voor de kinderen makkelijker. Dit is ook thuis goed te oefenen.

Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taal actief. Hier krijgt u regelmatig een informatiepakketje over mee, zodat u weet wat uw kind die komende tijd leert met spelling en taal.

Ook oefenen we het technisch lezen elke dag. Dit doen we aan de hand van de methode Karakter.

Twee keer in de week hebben we het vak begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Nieuwsbegrip. We werken met actuele teksten en besteden veel aandacht aan de leesstrategieën.

Schrijven hebben we drie keer per week. We gebruiken de methode Klinkers om dit jaar de hoofdletters verder in te oefenen en kleiner te leren schrijven.

We gaan twee keer per week in de kring: een vertelkring en de krantenkring op de vrijdag. Later in het jaar zullen er, i.p.v. de krantenkring, spreekbeurten worden gehouden. Over deze 2 onderwerpen krijgt u nog meer informatie.

Verder hebben we de methode Moet je doen voor drama, muziek, handvaardigheid en tekenen. Maar regelmatig geven we ook eigen verzonnen lessen of leuke lessen die we op het internet hebben gevonden.

Dit jaar zijn we gestart met een nieuwe geïntegreerde methode voor wereldoriëntatie. De methode heet Blink en biedt wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur) voor groep 3 t/m 8. De kinderen zullen onderzoekend en ontdekkend aan de slag gaan. 

We hebben 1 keer per week een dubbele les gym in de gymzaal aan ons schoolgebouw.  Meester Martin en verzorgt deze lessen. Gym is op maandagochtend om 8.30. De kinderen komen 's ochtends direct naar de gymzaal op de Maaswijkweg. Indien noodzakelijk mogen kinderen op de fiets komen. Wanneer we terug naar school lopen, lopen zij achteraan de rij met de fiets aan de hand.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling werken we met de methode Kwink.

We gaan er weer een prachtig jaar van maken met veel plezier en veel leren. Wij hebben er zin in!

Met vriendelijke groet,
Juf Angela en juf Mirjam

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | Heutink ICT