Ouders

Welkom op de webpagina van groep 5B!

We beginnen in groep 5 elke dag met het bespreken van wat we allemaal die dag gaan doen. We hebben op ons digibord een kalender van de methode Trefwoord om te kijken welke dag het is, maar ook om de dag te beginnen met een verhaaltje, gesprekje, liedje, gebedje of gedichtje. Trefwoord is onze methode voor Levensbeschouwelijke vorming. Op een bord voorin de klas is te vinden welke vakken er die dag worden gegeven, in welke volgorde en soms ook welke les of welk lesdoel. Niet elke dag ziet er hetzelfde uit, maar er zijn vakken zoals taal en rekenen die we elke dag doen.

We gebruiken voor rekenen de methode Wereld in getallen. De kinderen mogen na de instructie en verwerking zelfstandig aan hun weektaak op niveau werken. De weektaak herhaalt wat tijdens de les is geleerd. De weektaak helpt zo om het geleerde eigen te maken. Als het niet lukt om de weektaak af te krijgen en uw kind heeft wel die oefening nodig kan het voorkomen dat uw kind het als huiswerk thuis af mag maken. Als een kind een bepaald onderdeel erg lastig vindt, kan er ook soms extra oefenmateriaal worden meegegeven. We gaan dit jaar naast de gewone lessen extra oefenen met het automatiseren van de sommen tot 20 en vooral ook de tafels. Als dit goed geautomatiseerd is, wordt het rekenen voor de kinderen makkelijker. Het automatiseren van de tafels is erg belangrijk voor het leren delen. De toetsen voor rekenen staan in de agenda op de site, deze worden altijd verspreid over twee dagen. Tijdens de rekenlessen wordt veel gebruik gemaakt van de wisbordjes. Dit is een goede manier voor de kinderen om actief mee te doen. Ook krijgt de leerkracht hierdoor een goed beeld wie eventueel al zelfstandig verder kan of nog extra oefening nodig heeft. De kinderen hebben eenmalig een wisbordje met een wissertje en een stift gehad. Mocht er een nieuwe stift nodig zijn, dan kan uw kind bij meester Paul een stift kopen voor 50 cent.

Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taalactief. Aan het begin van elk thema krijgt u een informatiepakketje mee, zodat u weet wat uw kind die komende tijd leert met spelling en taal. De toetsen staan in de agenda op de site. Voor taal is er één toets per thema en voor spelling is er een woordendictee en een zinnendictee. Als uw kind nog wat extra thuis wil oefenen of als wij dat nodig vinden, krijgt uw kind een week voor de toets wat oefeningen mee.

Ook oefenen we het technisch lezen elke dag met de methode Karakter. Een keer per week is leesbeleving hier een onderdeel van.

Twee keer in de week hebben we het vak begrijpend lezen. We gebruiken hiervoor de methode Nieuwsbegrip. We werken met actuele teksten en besteden veel aandacht aan de leesstrategieën.

Schrijven hebben we drie keer per week. We gebruiken de methode Klinkers  om dit jaar de hoofdletters verder in te oefenen en kleiner te leren schrijven. De kinderen krijgen één keer een pen van school. Mocht deze kapot gaan, kunt uw kind bij de meester Paul voor 3,50 een nieuwe kopen.

We gaan twee keer per week in de kring: een vertelkring over het weekend op de maandag en de krantenkring op de woensdagochtend. Later in het jaar zullen er i.p.v. de krantenkring spreekbeurten worden gehouden. U krijgt tegen die tijd hier nog informatie over.

Verder hebben we de methode Moet je doen voor drama, muziek, handvaardigheid en tekenen. Maar regelmatig geven we ook eigen verzonnen lessen of leuke lessen die we op het internet hebben gevonden.

De zaakvakken worden 1 á 2 keer per week gegeven, verschillend per vak. Voor aardrijkskunde en geschiedenis hebben we de methode Argus Clou, voor natuur en techniek Natuniek en voor verkeer Claxon. De toetsen van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek staan in de agenda op de site. Minimaal een week van tevoren krijgt uw kind een samenvatting mee, zodat het eventueel thuis ook nog een keer geoefend kan worden. Uw kind zal verderop in het jaar ook topografietoetsen gaan krijgen. Vooral in het begin zou het fijn zijn voor uw kind als u hiervoor samen oefent. Uw kind krijgt een oefenblad mee en op de site staat ook een verwijzing om het op de computer te oefenen.

We hebben 1 keer per week gym in de gymzaal aan ons schoolgebouw. Meester Martin verzorgt deze lessen. Gymschoenen zijn hierbij verplicht.

Voor de sociaal emotionele ontwikkeling zijn we vorig jaar met de methode Kwink gestart. Ook hebben we dit jaar de Gouden regels geïntroduceerd. Deze schoolregels worden zichtbaar opgehangen in de hal op iedere locatie.

Met vriendelijke groet,

juf Eline
meester Hans
meester Marcel

 

 

Log in Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work