-----------------------------------------------------------------------------------
klassendoel
Momenteel werken we in de klas aan een groepsdoel. Dit doel hebben we met elkaar verzonnen. Ook de bijbehorende acties en beloningen hebben de kinderen met elkaar bedacht. We proberen op deze manier de samenwerking en het groepsgevoel te stimuleren.

-----------------------------------------------------------------------------------
Spreekbeurten:
31-10  Selène
1-11    Lisa v.d. Ende
2-11    Nova
3-11    Shayenne
6-11    Eliza
7-11    Robin
8-11    Farrell
9-11    Sid
13-11  Maud
14-11  Edom
15-11 
16-11 
17-11  Thijmen
20-11  Ryan en Valentino
21-11  Jade
22-11  Sanne
23-11  Riva en Tommy
27-11  Lisa Serfhos
28-11  Sophie
29-11  David
30-11  Dion
1-12    Evi, Bickel
4-12    Quinten
7-12    Alexander en Roxanne
8-12    Ivar en Dean
11-12  Luuk
12-12  Cheyenne
13-12  Collin
14-12  Judith-----------------------------------------------------------------------------------
Werkstuk

Beste ouders,

In januari gaan we beginnen met het werkstuk. Elke dinsdagmiddag werken we hieraan op school (+/- een uur).
De kinderen hebben allemaal een onderwerp gekozen en de meesten zijn ook al naar de bibliotheek geweest. De afspraak is dat de kinderen minimaal 1 informatieboek gebruiken bij hun werkstuk. Verdere bronnen kunnen zijn: internet, tijdschriften, eigen ervaringen enz. De kinderen houden ook een bibliografie (bronvermelding) bij. Het werkstuk zal geschreven worden (uitzonderingen daargelaten).
De kinderen moeten uiterlijk op donderdag 20 april hun werkstuk inleveren.

U kunt thuis met uw kind nadenken over het onderwerp. De kinderen moeten hier 5 hoofdstukken over schrijven (half A-viertje). Misschien kunt u die hoofdstukken samen bedenken.
De kinderen mogen zich thuis goed voorbereiden voor het werkstuk: informatie lezen, post-its plakken in hun boek waar de informatie te vinden is, plaatjes zoeken en een mooie voorkant maken. De hoofdstukken moeten wel op school geschreven worden.

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work